728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران – ۱۸آذر ۹۸

فعالیت کانونهای شورشی در شهرها ۱۸ آذرماه
فعالیت کانونهای شورشی در شهرها ۱۸ آذرماه

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در سرتاسر ایران دیوارهای اماکن عمومی را در شهرها با شعارهای خود صحنه‌ٔ نبرد با رژیم ولایت کرده و قیام آبان ماه را هم‌چنان فعال و زنده نگه داشته و راه شهدای ارزشمند قیام را ادامه می‌دهند تا دژخیم گمان نبرد که می‌تواند صدای یک خلق بپا خاسته را در گلو خفه کرده و حکومت سفیانی خود را بر روی خون پاک جوانان این مرز و بوم ادامه دهد. زهی خیال باطل، زیرا جوانان پرشور و شورشی این میهن عزم جزم کرده‌اند تا آخرین خشت کاخ یزید زمان را از جای برکنند و او و جیره‌خوارانش را راهی زباله‌دان تاریخ نمایند تا عبرتی شوند برای آیندگان.

 

فعالیت کانون‌های شورشی در تهران روز ۱۸ آذرماه

تهران

صحبت یکی از هواداران مجاهدین با عنوان: این فیلم می‌گیرم برای شبکه آزادی ملی می‌خواهم ببینید بچه‌های شمیران مثل بقیه بچه‌های دیگر محلات تهران هم‌پای بقیه محله‌های تهران و هم‌پای همه مردم ایران دست از مبارزه نمی‌کشیم فراموش نمی‌کنیم کشته شده‌های راه آزادی را نمیگذریم.

شعارنویسی مرگ بر خامنه‌ای در پل عابر پیاده

رجوی: به پشتوانه قیام خلق و کانون‌های شورشی می‌توان سرنگونی را به عیان دید

 

شیراز- کانون شورشی ۳۳۱

دیوارنویسی با شعار: ‌ مسعود رجوی سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است

مشهد

دیوارنویسی با شعارهای: ‌ مریم رجوی: زمین زیر پای آخوندها به لرزه درآمده است / مرگ بر خامنه‌ای – درود بر مریم رجوی / مرگ بر خامنه‌ای – درود بر ا رتش آزادیبخش

 

اصفهان 

دیوارنویسی با شعارهای: ‌تنها ره رهایی راه مجاهدین است / مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی

تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش / مریم رجوی:‌ زنان نیروی تغییراند ولایت فقیه و ارتجاع آخوندی را شکست می‌دهند / ‌ مریم رجوی: سلام بر زنان آزاده و شورشگران برای آزادی

 

تبریز

دیوارنویسی با شعارهای: ‌ مسعود رجوی سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است / مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی

خوی

دیوارنویسی با شعارهای: ‌ قیام برای آزادی شعله می‌کشد / قیام برای آزادی شعله می‌کشد

زنجان

دیوارنویسی با شعارهای: ‌ مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی / مسعود رجوی نابودی دشمن ضدبشری محتوم است

 

شاهرود

دیوارنویسی با شعار: ‌ دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

کرج

دیوارنویسی با شعارهای: ‌ زمین زیر پای آخوندها به لرزه درآمده است -مریم رجوی / لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را درمینوردد -رجوی / سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است - رجوی / مردم ایران در برابر سرکوب مقاومت می‌کنند -رجوی

کرمانشاه

دیوارنویسی با شعار: ‌ مرگ بر خامنه‌ای دورد بر رجوی

قم

دیوارنویسی با شعار: ‌ مرگ بر خامنه‌ای

کرمانشاه

شعارنویسی: ‌ مرگ بر خامنه‌ای دورد بر رجوی

آذربایجان شرقی

شعارنویسی:‌ مرگ بر خامنه‌ای دورد بر رجوی