728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

شهرکرد (کیار)- کانون شورشی۳۵۰

به آتش کشیدن مقر گردان ضدامام حسین سپاه پاسداران

تهران (اسلامشهر)- کانون شورشی۴۲۵

به آتش کشیدن حوزه بسیج ضدمردمی

تهران–کانون شورشی۷۷۷

مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است

مریم رجوی: ما با کرونا و هیولای ولایت می‌جنگیم

زمان برخاستن است زمان شورش و قیام و درهم شکستن زنجیرها و زندانها

گرگان

مرگ بر خامنه‌ای

شیراز

ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام

قم

انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است

تهران

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کرج

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

بجنورد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

لنگرود

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کاشان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

گرگان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

تنکابن

زندانی سیاسی آزاد باید گردد حمایتهای جامعه بین‌المللی را خواهانیم