728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای سنقر، تهران، نوشهر و اهواز

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

سنقر - کانون شورشی ۱۷۰

آتش زدن تابلو حوزه جهل و جنایت خمینی موسوم به مدرسه علمیه خمینی شهرستان سنقر و کلیائی

فعالیت کانون شورشی در سنقر و کلیایی

تهران

هموطن تنها راه نجات ایران و ایرانی خیزش و قیام برای سرنگون کردن این حاکمیت است حاکمیت جنایتکار و ضدایرانی درود بر مریم رجوی کانون شورشی -۹۲۰

مریم رجوی: آخوندها ایران را نمی‌خواهند و ایران و ایرانی آخوندها را نمی‌خواهند

نوشهر

مریم رجوی: کرونای ولایت عامل قتل ملت

اهواز

مرگ بر ویروس ولایت درود بر مسعود رجوی / زندانی سیاسی آزاد باید گردد