728 x 90

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای ایران اردیبهشت ۱۳۹۸

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای ایران اردیبهشت ۱۳۹۸
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای ایران اردیبهشت ۱۳۹۸

کانون‌های شورشی در شهرهای خوزستان، یزد، کرج، سبزوار، مشهد، اصفهان، طبس، سمنان، نیشابور، گرگان، تهران و اهواز با پخش تراکت و شعارنویسی بر دیوارها و پخش سی دی به فعالیت‌های خود اوج تازه‌یی دادند

خوزستان:

کانون‌های شورشی در خوزستان با نصب تراکت و شعارنویسی نقش سپاه پاسداران در دیکتاتوری ولایت فقیه را افشا کردند و خواست عموم مردم ایران برای درهم کوبیدن سپاه جهل و جنایت را بازتاب دادند.

 

کانون شورشی ۴۸۰

کانون شورشی ۴۸۰با چسباندن تراکتهای دستنویس در تشریح وظیفه اصلی پاسداران جنایت‌پیشه نوشت: سپاه پاسداران نیروی اصلی حفظ رژیم ولایت فقیه است. ارکان اصلی قهر و سرکوب نظامی در استبداد عقب مانده دینی است.


کانون شورشی ۵۰۰

اعضای کانون شورشی ۵۰۰در خوزستان در تراکتهای نصب شده خود سپاه پاسداران را ابزار اصلی اعمال قهر نظامی و حفظ نظام ولایت فقیه معرفی کردند.

 

شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

شهر اهواز همچنین صحنه فعالیت کانون‌های شورشی بود که به نوشتن شعار «مرگ بر خامنه‌ای - درود بر رجوی» در نقاط مختلف شهر دست زدند.

 

کانون شورشی صبا هفت برادران:

کانون شورشی صبا هفت‌برادران در اهواز خواست عموم مردم ایران برای درهم کوبیدن سپاه پاسداران جنگ و جنایت را با درشت نویسی بر دیوار بازتاب کردند و نوشتند: ایران را به گورستان سپاه و مزدورانش تبدیل می‌کنیم

 

گرامی داشت حماسه ۱۲اردیبهشت ۱۳۶۱

دلاوران کانون‌های شورشی در اهواز خاطره حماسه‌آفرینان ۱۲و ۱۹اردیبهشت سال ۶۱که در یک نبرد نابرابر با پاسداران درس ماندگاری از ایستادگی و مقاومت را در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ما به یادگار گذاشتند با نوشتن شعار در مورد این قهرمانان گرامی داشتند.

 

 

مشهد

در مشهد ۲تن از اعضای یکی از کانون‌های شورشی در حالی‌که دست‌نوشته جمله‌یی از پیام ۱۹فروردین رهبر مقاومت مسعود رجوی را با خود حمل می‌کردند در حرکتی نمادین به نشانه دریافت این پیام، با درود به ارتش آزادیبخش ملی ایران،‌ سلام نظامی دادند. جمله رهبر مقاومت که بر روی پلاکاردهای این کانون نوشته شده این است:‌ «سزای این رژیم سیلی از آتش است»!

اصفهان

کانون شورشی ۲۰۰با شعار درود بر رجوی و مرگ بر خمینی

یزد

کانون شورشی ۵۶۴بنر بزرگی را حاوی تصاویر رهبر مقاومت و فرازی از پیام شماره ۱۲ارتش آزادیبخش ملی ایران نصب کردند. در این فراز آمده است:‌ لیست‌گذاری سپاه پاسداران باید با لیست‌گذاری وزارت اطلاعات و بیت خامنه‌ای تکمیل شود.

کرج

نصب تصاویر مسعود رجوی و شعار اهریمنان عمامه‌دار نوروز مردم ایران را در فاجعه سیل قتل‌عام کردند

 

 

سبزوار

کانون شورشی ۲۱۵و نصب تراکت با عنوان:سزای این رژیم سیل آتش است

 

طبس

کانون شورشی ۹۱۰تراکتهایی از سخنان مریم رجوی را با هدف افشا نقش رژیم آخوندی در گسترش ابعاد خسارات و ضایعات سیل، در نقاط مختلف نصب کرد. در فرازی از این سخنان آمد ه است: آسیب پذیری مردم در فاجعه سیل نتیجه سال‌ها چپاول و ویرانگری رژیم است

سمنان

یکی از کانون‌های شورشی در سمنان اقدام به پخش سی دیهای پیام شماره ۱۲رهبر مقاومت مسعود رجوی در سطح شهر و پل عابر پیاده کرد.

 

تبریز

کانون شورشی سردار خیابانی

در تبریز آزادی‌ستان، کانون شورشی سردار خیابانی بر دیوار شهر نوشتند: کانون‌های شورشی و ارتش آزادیبخش سپاه پاسداران را منهدم خواهند کرد

نیشابور

کانون شورشی۲۷۰

رزمندگان این کانون با نصب دست‌نوشته‌یی یکی از خواسته‌های مقاومت ایران از مجامع بین‌المللی را به اطلاع همشهریان خود رساندند. در این دست‌نوشته‌ها آمده بود: لیست‌گذاری سپاه هم‌چنان که رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به کرات گفته‌اند باید با لیست‌گذاری اطلاعات آخوندها و بیت‌العنکبوت خامنه‌ای تکمیل شود

کرج

کانون شورشی ۴۲۰

پخش جمله‌یی انگیزاننده و نوید بخش از مریم رجوی که بیانگر عزم راسخ خلق قهرمان ایران و فرزندان مجاهدش در کانون‌های شورشی است: این قیام و خیزشی است تا پیروزی و آزادی

گرگان

کانون شورشی ۴۸۲
چسباندن تراکت با شعار سزای این رژیم سیل آتش است. سپاه پاسداران دشمن ضدبشر باید در هم کوبیده شود (مسعود رجوی)

تهران

شعارنویسی بر دیوار با عنوان سزای این رژیم سیل آتش است مرگ بر خامنه‌ای

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات