728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و اختناق توسط کانون‌های شورشی مجاهد خلق در میهن-تیرماه ۹۸

به آتش کشیدن مراکز سرکوب در میهن اسیر توسط کانونهای شورشی
به آتش کشیدن مراکز سرکوب در میهن اسیر توسط کانونهای شورشی

رزمندگان و دلاوران کانون‌های شورشی بار دیگر در تیرماه ۹۸با به‌جان خریدن همه خطرات و پرداخت بهای آزادی و آبادی ایران، این زیباترین وطن با به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و اختناق ولایت سفیانی خامنه‌ای این دشمن‌ترین دشمن ایران و ایرانی توانستند بر سیاهی و ظلمت این رژیم پابگور چیره گشته و شعله‌های امید به آزادی و بهروزی را در دل تک‌تک هموطنان در زنجیر زنده نگاه دارند. کانون‌های قهرمان شورشی از سوی دیگر پیام نیستی و نابودی را به گوش آخوندهای حاکم و در رأس آنها خلیفه ارتجاع رساندند که دیگر دوران دیکتاتوری ولایت‌فقیه به‌سر آمده و به‌زودی آتش قهر خلق تمامیت رژیم را طعمه خود خواهد کرد و ظلمت از ایران‌زمین رخت برخواهد بست.

 

آذربایجان غربی- کانون شورشی ۲۸۶

رزمندگان شجاع این کانون در یک عملیات متهورانه شبانه توانستند مرکز سرکوب و اختناق رژیم موسوم به پاسگاه نیروی سرکوبگر انتظامی را در دل شب مورد تهاجم قرار داده و آنرا به آتش بکشند و این پیامی بسیار گویا به رژیم است که همه مراکز و مظاهر اختناق دچار همین سرنوشت خواهند گردید و بیتالعنکبوت خامنه‌ای نیز از این سرنوشت گریزی نخواهد داشت.

بزرگراه تهران-ساوه-کانون شورشی ۴۳۳

دلاوران کانون شورشی ۴۳۳در یک کمین شبانه در این بزرگراه و در نیمه‌های شب با به آتش کشیدن پاسگاه نیروی سرکوبگر انتظامی شب را شکستند و بر ظلمت این رژیم نیز چیره گشته و پیام روشنی به ایران و ایرانی دادند که کانون‌های شورشی در ایران عزم جزم کرده‌اند که در سرتاسر ایران به جنگ دشمن بروند و هر لحظه در کمین آنها باشند و بهاری نو در انتظار مردم ایران است.

 

قزوین-کانون شورشی ۲۹۳

در قزوین نیز در یک عملیات شبانه رزمنده دلیران کانون شورشی ۲۹۳از کمین خارج شده و تابلوی بزرگی با تصویر خامنه‌ای را با خشم و قهر خلق به آتش کشیده و خاکستر نمودند.

 

تبریز-کانون شورشی ۶۲۸

دلاوران کانون شورشی در شمال غرب ایران و در شهر تبریز زادگاه حنیف کبیر و موسی خیابانی و ستارخان و باقرخان، برای تابلوی بزرگی که عکس منحوس خامنه‌ای بر آن نقش بسته بود آتشی فروزان را تدارک دیده و در نیمه‌های شب با یک خیز، آنرا طعمه حریق ساختند و نشان دادند که مقاومتی که ستارخان آغازگر آن بود هم‌چنان در تبریز جریان دارد و خروشان تر از قبل می‌رود تا تارو پود این رژیم ارتجاعی را بسوزاند و خاکستر کند.

 

اردبیل-کانون شورشی ۲۲۰

در تیرماه باز هم شهر دیگری از آذربایجان، کانون شورشی ۲۲۰در اردبیل تابلوی سردری لانه جاسوسی و سرکوب رژیم موسوم به پایگاه بسیج ضدمردمی با نام «اسراء» را به آتش کشیده و خاکستر کردند.

 

همدان-کانون شورشی ۶۴۶

رزمندگان این کانون در همدان در ساعتهای بامدادی از کمین خارج شده و با به آتش کشیدن تابلوی بزرگ عکس منحوس خامنه‌ای در کنار پلی در حوالی شهر برای مردم خود این پیام را داشتند که رزمندگان کانون ها هیچ فرصتی را برای جنگ با این رژیم از دست نخواهند داد و دیگر دوران این رژیم به انتها رسیده و سرنگونی تمامیت این رژیم با اراده خلق به‌زودی محقق خواهد گردید.

 

کرج-کانون شورشی ۳۲۰

در کرج نیز کانون شورشی ۳۲۰تابلوی تبلیغی رژیم را که حاوی عکسهای آخوندهای حکومتی بود به آتش کشیده و خاکستر کردند.

 

کردستان-کانون شورشی ۵۶۵

رزمنده دلیران کرد ما در کانون شورشی ۵۶۵در کردستان موفق شدند در دل شب تابلوی عکس خامنه‌ای که در این شهر نصب شده بود را به آتش کشیده و خاکستر نمایند.

 

زاهدان-کانون شورشی ۷۴۷و ۶۱۴

دلاوران این کانون ها در زاهدان، تابلوی مربوط به سپاه سرکوبگر و همچنین تابلوی بسیج ضدخلقی موسوم به «جمشید شه بخش»را هدف قرار داده و در یک عملیات شبانه توانستند با موفقیت آنها را به آتش کشیده و خاکستر نمایند و این پیام را بدهند که سپاه سرکوبگر پاسداران و زائده آن موسوم به بسیج ضدمردمی این بازوان سرکوب ولی‌فقیه ارتجاع نیز به‌زودی به دست توانای کانون‌های شورشی و ارتش آزادی قطع خواهد گردید.

 

 

ارومیه-کانون شورشی ۳۹۱

در شهر دیگری از آذربایجان رزمندگان کانون شورشی ۳۹۱تابلوی تبلیغی رژیم که عکس خامنه‌ای بر آن بود را به آتش کشیدند.