728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و به آتش کشیدن مترسک خامنه‌ای در اتوبان نیایش- ۶اسفند

فعالیت کانون های شورشی در شهرها
فعالیت کانون های شورشی در شهرها

کانون‌های شورشی روز ۴ اسفند با به‌آتش کشیدن مترسک خامنه‌ای در اتوبان نیایش و هم‌چنین به‌زیر کشیدن تابلوی حوزه جهل و جنایت موسوم به مدرسه علمیه زنان سرکوبگر بسیج و اطلاعات آخوندی و به آتش کشیدن عکسهای خمینی و خامنه‌ای و پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی، بر اراده مردم ایران برای  پیروزی بر نظام جهل و جنایت آخوندی تاکید کردند.

 

تهران – کانون شورشی ۵۰۰

به آتش کشیدن مترسک خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع در دو طرف پل علامه در اتوبان نیایش

 

 

تهران – کانون شورشی ۱۱۵

به زیر کشیدن تابلوی حوزه جهل و جنایت موسوم به مدرسه علمیه زنان سرکوبگر بسیج و اطلاعات آخوندی

 

 

خرم‌آباد – کانون شورشی ۴۱۱

آتش زدن بنر بزرگ حاوی عکسهای منحوس خمینی و خامنه‌ای

زاهدان – کانون شورشی ۱۶۵

به آتش کشیدن تابلوی بسیج ضددانشجویی

بابلسر – کانون شورشی ۷۳۵

به آتش کشیدن بنر بزرگ قاسم سلیمانی جنایتکار

تهران – کانون شورشی ۲۱۰

پاره کردن عکس قاسم سلیمانی جنایتکار