728 x 90

فعالیت کانون شورشی با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده-۳۰دی

کانونهای شورشی در شهر های میهن
کانونهای شورشی در شهر های میهن

کانون های شورش و قیام در شهرهای میهن با گرامیداشت ۳۰ دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه این ماه را به پایان رساندند و هر روز آنرا صحنه نبرد بی امان خود با رژیم ضدبشری خمینی و خامنه ای ساختند و هر روز پرشورتر از روز قبل به دشمن مردم ایران بیا بیا گفتند و خواب راحت را از چشمان پاسداران ظلمت و تباهی ربودند و بر ادامه راه شهدای گرانقدر آبانماه پای فشردند و به دشمن این پیام را دادند که این راه تا سرنگونی تمامیت این رژیم فرتوت ادامه خواهد داشت.

گرگان - کانون شورشی ۴۰۲

نصب بنر مسعود رجوی روی پل با شعار: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده و چرخهای سرنگونی با سرعت بیشتر حرکت خواهد کرد 

 

کرج - کانون شورشی ۸۳۰

نصب بنر مسعود رجوی روی پل با شعار: ‌به راستی که جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساختند 

دیوارنویسی با شعار:

  • مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر رجوی 
  •  سی دی روز آزادی برادر مسعود از زندانهای شاه مبارک باد
  • خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست مرگ بر خامنه‌ای 
  •  ‌ ۳۰دی روز آزادی برادر مسعود از زندانهای شاه مبارک باد 
  • مسعود رجوی: یقین کنید که خلق ما پیروز است 
  •  مسعود رجوی: ‌ تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش 
  •  مسعود رجوی: شاه سطان ولایت مرگ فرا رسیده 

 

شهمیرزاد 

نصب پوستر مسعود رجوی با شعار: خلق جهان بداند مسعود رهبرماست 

تهران - کانون شورشی ۳۶۰

نصب پوستر مریم رجوی با شعار: ۳۰دی روز آ‌زادی برادر مسعود را به خواهر مریم و کانون‌های شورشی تبریک می‌گوییم 

نصب تراکت با شعار: ‌ خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست مرگ بر خامنه‌ای 

دیوارنویسی  با شعار: ‌ ‌

  • سی دی سالروز آزادی مسعود رجوی مبارک باد 
  • خلق جهان بداند مسعود رهبرماست 
  • مرگ بر دیکتاتور 

 

شیراز – دیوارنویسی با شعار: ‌خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست - ۳۰دی مبارک 

 

کازرون -  دیوارنویسی با شعار: ‌ ‌۳۰دی سالروز آزادی امید خلق ایران مبارک 

 

تبریز – ۳۰دی مبارک نصب بنر مسعود رجوی با شعار: سی دی آزادی مسعود امید خلق ایران

 

ابهر – دیوارنویسی با شعار: ‌خلق جهان بداند رجوی رهبر ماست 

 

کاشان –بلوار جوادعلی تبار - کانون شورشی مجاهد شهید فاطمه عبداللهی

نصب بنر مسعود رجوی روی پل بلوار جوادعلی تبار با شعار: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست 

 

قزوین - نصب پلاکارد با شعار: ‌ ‌۳۰دی سالروز آزادی امید خلق ایران مبارک 

 

کرمانشاه - نصب پلاکارد با شعار: ‌ خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست 

 

قم - نصب تراکت با شعار: ‌ خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی 

قم - دیوارنویسی  با شعار: ‌ خلق جهان بداند رجوی رهبر ماست 

 

مشهد – شعارنویسی در برف با عنوان: ‌درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران مشهد

 

یزد – دیوارنویسی با شعار: ‌خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست - ۳۰دی مبارک / درود بر رجوی ۳۰دی مبارک

 

دهدشت – دیوارنویسی با شعار: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست 

 

همدان – دیوارنویسی با شعار: ‌خلق جهان بداند رجوی رهبر ماست 

 

کرمان - دیوارنویسی با شعار: ‌ ‌۳۰دی سالروز آزادی امید خلق ایران مبارک 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات