728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها- می‌توان و باید بر نظام دیکتاتوری ولایت فقیه پیروز شد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

کرج

خواهر مریم به ایران برمی گردانیمت تیرماه۱۳۹۹ من طرفدار مجاهدین و مجاهد هستم و تا نابودی کامل حکومت فاشستی و ارتجاعی آخوندی مجاهد میمانم و یک مجاهد می‌میرم حاضر حاضر حاضر

تهران

می‌توان و باید ایران را آزاد کرد در راه آزادی ایران‌زمین می‌جنگیم مرگ بر اصل ولایت فقیه حاضر حاضر حاضر

نیشابور

با مریم رجوی می‌توان و باید بر نظام دیکتاتوری ولایت فقیه پیروز شد

قم

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تبریز

مسعود رجوی ایران را از چنگ آخوندها در می‌آوریم

تهران

سرانجام ارتش گرسنگان و آزادی‌ستان است که رژیم ایران‌ستیز و ضدبشر را به‌زانو در می‌آورد زنده باد مسعود رجوی

مسعود رجوی: لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای کانون شورشی ۳۳۹

شهرضا

مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر ارتش آزادیبخش

گرگان

مریم رجوی: با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود.

گرگان

برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید موقع قیام است / ایران را از چنگ آخوندها در می‌آوریم

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

خرم‌آباد

ملت دربند ایران با درود و سلام بر شما اختاپوس ولایت و اژدهای هفت‌سر خیانت و جنایت رژیم سفاک ولایت ضحاکی خامنه‌ای می‌خواهد با هولاکاست کرونایی برای بقای خود زمان بخرد پس فرصت را دریابید و به یاری کانون‌های شورشی بشتابید که سر این اختاپوس را با سنگ قیام بکوبیم و ایران و جهان را از دست این رژیم ضدبشر رها سازیم شجره خبیثه ولایت را موریانه فساد از درون پوک و ویران کرده است با تندباد قیام و تبرهای یاران مقاومت و کانون‌های شورشی برخواهد افتاد و چراغ امید و نبرد را روشن کنید و شب ظلمانی ستم را به صبح نورانی پیروزی تبدیل کنید.