728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار، آتشفشان قیام طومارخمینی و خامنه‌ای و رژیم آخوندی را درهم می‌پیچد

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان - کانون شورشی۳۹۰

به آتش کشیدن حوزه مقاومت بسیج سرکوبگر ضدامام علی

فعالیت کانون‌های شورشی در اصفهان

قوچان - کانون شورشی۲۰۵

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار سلیمانی

کرج-کانون شورشی۶۲۰

مسعود رجوی: آتشفشان قیام طومار خمینی و خامنه‌ای و رژیم آخوندی را در هم می‌پیچد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای قوچان و کرج

تهران

مسعود رجوی: دعوای ما با خمینی بر سر آزادی و عدالت اجتماعی بود / درود بر رجوی

مریم رجوی: تمام وعده‌های آخوندا به مردم محروم و مصیبت‌دیده پوچ و بی‌ارزش است - تیک تاک قیام و سرنگونی

مسعود رجوی: مردم ایران سرنگونی تام و تمام رژیم ضدبشری خمینی را می‌خواهند/ مرگ بر اصل ولایت فقیه

مسعود رجوی: فرزندان ایران شورش و نبرد بی‌امان را برای شکستن جو سرکوب و خفقان ادامه می‌دهند - کانون شورشی ۵۴۵

زمان برخاستن است زمان شورشی و قیام و درهم شکستن زنجیرها و زندانهاست هم وطن بپا خیز - کانون شورشی ۱۵۹

تهران

مریم رجوی: سلام بر شورشگران برای آزادی

تهران

مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی جلاد خون‌آشام

نیشابور

مسعود رجوی: رژیم خمینی یک دیکتاتوری ضدبشری و دجال است / مرگ بر اصل ولایت فقیه

اسلامشهر

مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی