728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن؛ سالمرگ دجال ضدبشر خمینی ملعون مبارک باد

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

کرج –کانون شورشی۹۸۰

به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای در ورودی کلانتری نیروی سرکوبگر انتظامی

تهران –کانون شورشی۲۶۰

مسعود رجوی: شعار جوانان پیشتاز و انقلابی از۳۰خرداد این بود، مرگ بر خمینی زنده باد آزادی

تهران –کانون شورشی۷۱۰

مسعود رجوی: کانون‌های دلاور شورشی سوگند خورده‌اند با لعنت به خمینی و خامنه‌ای بند از بند این رژیم بگسلند

اصفهان –کانون شورشی۴۵۲

کانون‌های دلاور شورشی سوگند خورده‌اند با لعنت به خمینی و خامنه‌ای بند از بند این رژیم بگسلند

تهران

مسعود رجوی: شعارجوانان پیشتاز و انقلابی از۳۰خرداد این بود، مرگ بر خمینی زنده باد آزادی

آبادان – رشت - خوزستان

‌مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی / آتش زدن عکسهای خامنه‌ای و خمینی / مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر ستمگر مرگ بر اصل ولایت فقیه / آتش زدن مترسک با عکس خمینی

تهران – زاهدان – اندیمشک - قزوین - هشتپر - رشت

آتش زدن عکس خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای کانون شورشی ۴۴۰ / آتش زدن عکس خامنه‌ای / آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی / لعنت بر خمینی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر خامنه‌ای کانون شورشی ۱۷۰ / آتش زدن عکس خمینی / تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی / مرگ بر خمینی ضدبشر خون آشام

کرج – اصفهان - شوشتر – اردبیل - قم - لرستان - شیراز - تهران

آتش زدن عکسهای خمینی / زنده باد آزادی / آتش زدن و لگد مال کردن عکس خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی / سالمرگ دجال ضدبشر خمینی ملعون مبارک باد / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی درود بر رجوی

مسعود رجوی: ای دوصد لعنت بر خمینی و خامنه‌ای باد

خواف- بهبهان- رودبار- ورامین - کرمانشاه - جوانرود - همدان – ایرانشهر - اصفهان - بندرعباس - شوش - شهریار - سنندج

آتش زدن عکس خمینی / هندوی بی‌احساس آتش بر قبرت دزد قرن / لعنت بر خمینی / آتش زدن عکس خمینی و خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی / لعنت بر جلاد قرن / سالمرگ دجال ضدبشر خمینی ملعون مبارک باد

قم -همدان - سبزه‌وار - ماهشهر – بابلسر -تهران

مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی کانون شورشی۴۶۸

لعنت بر خامنه‌ای مرگ بر خمینی/ لعنت بر خامنه‌ای مرگ بر خمینی جلاد قرن/ مرگ بر اصل ولایت فقیه