728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در آستانه ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان-کانون شورشی۳۰۰

گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

شیراز-کانون شورشی۷۰۰

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذرافشان نخستین صدق و فدا به‌راستی خورشید ماندگار میهنش بود

تهران-کانون شورشی۸۹۰

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذرافشان نخستین صدق و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود

تهران-کانون شورشی۱۴۰

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد

۴خرداد شهادت بنیانگذاران و راز ماندگاری

تهران-کانون شورشی۶۱۰

گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

تهران-کانون شورشی۵۷۵

درسالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین برای تحقق راه و آرمان آنها پیمان می‌بندیم

تهران-کانون شورشی۳۶۲

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذرافشان نخستین صدق و وفا و فدا به‌راستی خورشید ماندگار میهنش بود

تهران-کانون شورشی۵۴۶

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد نابود باد جمهوری اسلامی

زنده باد دمکراسی با مریم رجوی

تهران

۴خرداد یک راهگشایی بسیار باشکوه در تاریخ مردم ما بود درود بر مجاهد خلق

تهران-کانون شورشی۸۲۰

گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

تهران-کانون شورشی۷۶۳

مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای اوین و میدان چیتگر فروزان کرد

تهران-کانون شورشی۱۵۶

۴خرداد یک راهگشایی بسیار باشکوه در تاریخ مردم ما بود

تهران-شهرک غرب

۴خرداد روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد

تهران-کانون شورشی۷۴۴

در سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین برای تحقق راه و آرمانهای آنها پیمان می‌بندیم زنده باد آزادی

تهران

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذرافشان نخستین صدق و فدا به‌راستی خورشید ماندگار میهنش بود

تهران-کانون شورشی۸۷۱

۴خرداد یک راهگشایی بسیار باشکوه در تاریخ مردم ما بود راه محمد حنیف‌نژاد را تا آخرین نفس ادامه خواهیم داد

تهران-شهرک غرب

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد

لرستان

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذرافشان نخستین صدق و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود

مریم رجوی: قیام‌آفرینان شما فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف‌نژاداید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می‌کند

شیراز

خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد

بهبهان

خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد

شهرری

خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد

اصفهان

خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد

گرگان

خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد

کرمان

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذرافشان نخستین صدق و فدا به‌راستی خورشید ماندگار میهنش بود

مسعود رجوی: صبحگاه۴خرداد۱۳۵۱با خون کسی رنگین شد که تاریخ میهنش را ورق زد