728 x 90

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن با شعار، مریم رجوی نماد ایران آزاد فردا

فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن
فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن

تهران

مریم رجوی: ایران آزاد می‌شود.

اصفهان

مریم رجوی: آخوندها باید بروند حاکمیت از آن مردم ایران است

تهران

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

اصفهان

دموکراسی آزادی با مریم رجوی - ٰکانون شورشی۳۱۳

کرج

مریم رجوی: میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد

مریم رجوی: اگر ایستادگی کنید جهان با شما ودر کنار شما خواهد ایستاد

تهران

مریم رجوی: نماد ایران آزاد فردا

کرمانشاه

من از ایل بختیاری و زاده خوزستان همراه با جوانان قیام‌آفرین با شما هستم در اینجا چشم انتظارتان هستم خواهر مریم به شما درود می‌فرستم شورشی و جنگ آور حاضر حاضر

کرمان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی شورشی و جنگ آور حاضر حاضر تا آخر

چالوس

سلام بر مجاهدان راه آزادی از شهر شورشی چالوس، تا سرنگونی رژیم دجال آخوندی ایستاده‌ایم. سلام بر خلق قهرمان ایران درود بر کانون‌های شورشی حاضر حاضر حاضر

اراک

درود بر شرکت‌کنندگان در کهکشان آزادی زنده باد آزادی، مرگ بر حکومت آخوندی برای آزادی ایران حاضر حاضر حاضر

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی سلام به خواهر مریم

بابلسر

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی حاضر حاضرحاضر

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد ایران آزاد

خوزستان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی حاضرم حاضرم حاضرم

‌شیراز

صدای مرا از شهر شیراز می شنوید

خوزستان

مرگ بر خامنه‌ای جنایتکار درود بر رجوی / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی حاضرم حاضرم حاضرم تا پیروزی نهایی

آبادان

سلام بر مریم رجویی ایران مریم مریم ایران و می‌گوید: . . هستم از آبادان سلام بر مریم رجوی برای آزادی ایران بپاخیزید حاضر حاضرحاضر

تهران

دمکراسی آزادی با مریم رجوی / به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران

یا ما سرخصم را بکوبیم به سنگ یا او سر ما به‌دار سازد آونگ.

القصه در این زمانه پرنیرنگ یک کشته به نام به از صد زنده به ننگ

خواهر مریم ما هم‌چنان چشم انتظار قدوم مبارک شما هستیم باشد که در روزگاری نه چندان دور شاهد رخسار مبارک مبارزان راه آزادی باشیم به امید پیروزی و رهایی خلق از دست دژخیمان حکومت آخوندی زنده باد آزادی

زنجان

خواهر مریم عزیز مقدمت را ما در ایران گلباران می‌کنیم من به‌عنوان یکی از کانون‌های شورشی اعلام می‌دارم برای سرنگونی رژیم آخوندی تا آخرین قطره خونم بجنگم حاضر حاضر حاضر، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

خوزستان

عدالت، آزادی با مریم رجوی

تهران

من یک مجاهدم مجاهد می‌مانم و مجاهد می‌میرم / از اشرف تا تهران سلام بر آزادی مرگ بر خامنه‌ای

عسلویه

اوج مقاومت هم‌چون موج خروشان دریا و کوه‌های استوار خروشان و استوار خواهد ماند مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

آمل

انتخاب ما مریم رجوی و شعار می‌دهد: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

تهران

ایران مریم مریم ایران / سلام خواهر مریم عزیز من از تهران هستم ایران مریم آزادی

تهران

ایران مریم مریم ایران / از ایرانی بی‌قرار به مسعود شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار

تهران

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد مریم رجوی زنده باد آزادی

کرج

فایل تصویری یک خانم در محیط سبز که می‌گوید: خواهر مریم چشم به راهت هستیم زنده باد آزادی از کرج حاضر حاضر حاضر

کرج

سلام خواهر مریم من خورشید هستم از کرج حاضر حاضرحاضر

اراک

خواهر مریم سلام سمیه هستم از اراک حاضر حاضرحاضر

اراک

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

تهران

ایران مریم مریم ایران

تهران

ایران آزاد با خواهر مریم

آمل

اعلام حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد تیر ۹۹ - کانون شورشی ۶۴۰

مریم رجوی مظهر همبستگی ملی تحقق آزادی ایران فردا با مریم رجوی

ایران مریم مریم ایران مریم رجوی مظهر همبستگی ملی

اصفهان

ایران مریم مریم ایران

تهران

مریم نور چشم ما - کانون شورشی ۷۹۶

ساوه

شورش‌گران پیروزی می‌سازند

تبریز

‌همبستگی با گردهمایی جهانی ایران آزاد مسعود رجوی: شورش گران پیروزی می‌سازند - کانون شورشی سردار خیابانی

تهران

مریم رجوی: اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد

مریم رجوی: سلام بر قیام‌کنندگان سلام بر آزادی

تهران

‌از اشرف تا ایران هم‌سنگر هم‌پیمان در راه آزادی

ایران مریم مریم ایران

ما درخت عاشق ریشه در خاک عشق سبز و خرم داریم، رهبری چون مسعود و گلزار مریم سرو بستان داریم

شورشگران پیروزی می‌سازند

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد ایران آزاد

مریم ایران ایران مریم

سمنان

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد آزادی مریم رجوی مظهر همبستگی ملی برای آزادی ایران

سمنان

خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون و می‌توان و باید ایران را آزاد کرد مریم رجوی

دزفول

با مریم رجوی می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

مریم رجوی امید مردم ایران برای فردا بهتر

شهر کرد

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

سرباز

مریم رجوی کانون‌های شورشی راهگشا و راهنمای عمل شورش و عصیان بلوچستان

اهر

ایران مریم مریم ایران

اصفهان

مسعود رجوی: ولایت فقیه و سپاه ظلمت گرگ کاغذی هستند

تهران

ارتش گرسنگان به سوی شورش و قیام

تهران

مگه اعتراض کردن جرمه، چرا چرا تا مردم اعتراض می‌کنن مردم را می‌کشید؟ آقای خامنه‌ای مردم ما آزادی می‌خواهند که شما آن را به مردم ما ندادید! مرگ بر شما آقای خامنه‌ای و مرگ بر روحانی و درود بر مسعود رجوی و مریم رجوی. زنده باد آزادی حاضر حاضر حاضر