728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن برای گرامی‌داشت شهیدان قیام آبانماه

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن یکشنبه ۲۷مهر۹۹
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن یکشنبه ۲۷مهر۹۹

تهران

نصب پوستر بزرگ مسعود رجوی: ۲۴ابان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است

شیراز

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر دیکتاتور درود بر رجوی

شیراز

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای جنایتکار

مشهد

نوشتن شعار: درود بر رجوی مهر۹۹مرگ بر خامنه‌ای

ارومیه

نصب تراکت با شعار: قیام آبان ادامه دارد این نبردیست تا پیروزی

ارومیه

نصب تراکت: آبان در راه است هموطن این بارمی آئیم برای همیشه به عذاب ۴۱ساله رژیم آخوندی پایان دهیم

تهران

نصب تراکت؛ مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان را گرامی بدارید - کانون شورشی ۱۰۲

رشت

نصب تراکت؛ مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان را گرامی بدارید

رشت

شعارنویسی؛ مسعود رجوی: ایران آزاد با مریم رجوی

جیرفت

شعارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای ضحاک زمان

تهران

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای

تهران

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای

تهران

دیوار نویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای

اراک

نصب تراکت با شعار: آخوندا بترسید شورش و قیام نزدیک است

عامل هر جنایت سپاه است و ولایت

باغ ملک (خوزستان)

دیوارنویسی با شعار: سپاه جنایت می‌کند رهبر حمایت می‌کند

کرج

شعارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای

بندرعباس

نصب تراکت با شعار: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

رشت

تراکت با شعار: بجز شاه و ملا که غارتگرند بنی آدم اعضای یکدیگرند