728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای خراسان رضوی، خمین،کرمانشاه،آذربایجان غربی، اردبیل و مشهد-اردیبهشت ۱۳۹۸

فعالیت کانون های شورشی در اردیبهشت ماه ۹۸
فعالیت کانون های شورشی در اردیبهشت ماه ۹۸

کانون‌های شورشی و جوانان دلیر در شهرهای ایران مراکز سرکوب و جاسوسی و مظاهر اختناق را به آتش کشیدند و منهدم کردند

خراسان رضوی: کانون شورشی ۵۶۰

رزمندگان این کانون در یک عملیات متهورانه موفق شدند در روز ۶ اردیبهشت ماه بنر بزرگ تصویر ولی‌فقیه ارتجاع در یکی از خیابانهای این استان را به آتش کشیده و خاکستر کنند

خمین: کانون شورشی ۷۱۳

جوانان دلیر این کانون شورشی موفق شدند روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه بنر بزرگ تصاویر خمینی و خامنه‌ای در یکی از خیابانهای این شهر را به آتش کشیده و از بین ببرند

 

کرمانشاه: کانون شورشی ۱۰۰۵

به آتش کشیدن بنر بزرگ خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع در یکی از خیابانهای این شهر تو سط رزمندگان این کانون با شعار سوگند به خدا سرنگونتان می‌کنیم در روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه

 

آذربایجان غربی: کانون شورشی ۵۴۵

رزمندگان این کانون شورشی در یک عملیات متهورانه موفق شدند تابلوی بزرگ عکسهای خمینی و خامنه‌ای در یکی از خیابانهای این استان را به آتش کشیده و نابود کنند

 

اردبیل: کانون شورشی ۱۳۳

تابلوی وروودی حوزه جهل و جنایت رژیم موسوم به حوزه علمیه در این شهر توسط رزمندگان این کانون منهدم گردید

مشهد: کانون شورشی ۵۱۲

جوانان پرشور این کانون روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه موفق شدند  ورودی مرکز جاسوسی و سرکوب رژیم با عنوان پایگاه بسیج ضدمردمی در این شهر را به آتش بکشند