728 x 90

فضاحت گفتگوی فرمایشی رئیسی جلاد در تلویزیون حکومتی

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

آخوند رئیسی‌جلاد روز گذشته دریک گفتگوی تلویزیونی ظاهر شد، آش این شوی تلویزیونی آنقدر شور بود که رسانه‌های حکومتی هم به آن واکنش نشان داده و نوشتند:

«این مصاحبه نیست،‌  گفتگوی تبلیغاتی رئیس و کارمند است. این شک و تردید به وجود آمد که رئیس جمهور در حال پاسخ است یا مسابقه ای میان او و گوینده در حمایت و تایید دولت وجود دارد. بینندگان و شنوندگان برنامه سخنرانی تبلیغاتی یک رئیس جمهور را شاهد بودند بدون جذابیت ولی با چاشنی دافعه»(سایت حکومتی عصر ایران ۱۵آذر)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات