728 x 90

فریدون مجلسی: آنها به‌دنبال آن هستند که مسائل حضور منطقه‌ای و دفاعی نظام را به مذاکره بگذارند

مذاکرات برجام
مذاکرات برجام

چالشهای احیای برجام، عنوان روزنامه حکومتی آرمان یکشنبه ۱۲تیر است که به‌نقل از فریدون مجلسی تحلیلگر حکومتی به بن‌بست نظام در تعادل کنونی روند مذاکرات اعتراف می‌کند.

فریدون مجلسی تحلیلگر حکومتی با بیان این‌که «مسائل حول محور مذاکرات احیای برجام که اخیراً دور تازه‌یی از آن در دوحه قطر برگزار و به اتمام رسید با پیچیدگی‌هایی همراه است» گفت:... این‌که چرا برجام چنین شرایطی پیدا کرده و امروز هم با وجود شرایط فراهم برای توافق آمریکایی‌ها به این مسأله تن نمی‌دهند و خواسته‌های فرا برجامی دارند از اینجا نشأت می‌گیرد که اساساً آنها صرفاً پرونده هسته‌یی ایران و رعایت مفاد ذیل برجام را نمی‌خواهند و به‌دنبال آن هستند که مسائل حضور منطقه‌یی و قدرت دفاعی ایران را نیز به میان بیاورند و به مذاکره بگذارند. امری که ایران به کل با آن مخالف است و مذاکره‌ای در خصوص آن با دیگر کشورها انجام نمی‌دهد. .
طرف مقابل هم بنا به شرایط به جایی رسیده که شاید به این معنی موافقت کند که اگر قرار است برجام احیا شود و ایران بار دیگر بتواند در عرصه بین‌المللی حضور داشته باشد و با سایر کشورها به‌طور معمول تجارت خارجی خود را داشته باشد اف.ای.تی. اف را با این شرط که ایران را به تصویب برساند بپذیرند. اما به‌نظر می‌رسد همین رویه نیز به‌معنای تأیید این سیاست‌ها نباشد و آنها بخواهند روند امور را به‌نحو دیگری تحت‌نظر داشته باشند. چنانکه مبادلات مالی و بانکی ایران را آزاد بگذارند اما مقصد پول‌ها و هزینه‌کردهای ایران را مورد بررسی قرار دهند. (روزنامه حکومتی آرمان ۱۲تیر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4368698b-449e-4cd4-a47a-1ea418f27d76"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات