728 x 90

فریاد و فغان روحانی از افشای دروغگوییها و پنهان‌کاریهای رژیم

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوندی روحانی صبح یکشنبه ۷اردیبهشت در تلویزیون حکومتی از افشای دروغگویی‌ها و پنهان‌کاری رژیم فریاد و فغان سرداد و گفت: هر وقت ما می‌گوییم وضع ما خوب است، شبها تلویزیونهای ماهواره‌یی صدایشان در می‌آید.

وقتی ما یک افتتاح داریم، وقتی یک کار خوب می‌کنیم، تلویزیونهای ماهواره‌یی می‌گویند همهٔ‌ دنیا بهم ریخته است، ایران در حال کارهای دیگر است و می‌گوید وضع ما خوب است.

ما می‌گوییم وضع تورم ما خوب شده. وضع بورس ما خوب شده. این تلویزیونهای ماهواره‌یی عصبانی می‌شوند که چطور وضع همهٔ‌ دنیا خراب است، شما می‌گویید وضع ما خوب شده! خب اگر عصبانی می‌شوید، در گوش خود پنبه کنید.

 

این سخنان آخوند شیاد در حالی است که شیوع کرونا در بیش از ۹ استان (با استناد به گزارشهای حکومتی) در حال گسترش است و هیچ برنامه دقیقی برای کنترل این ویروس وجود ندارد.