728 x 90

فریاد اعتراض در نمایش جمعه آخوندی در تهران

فریاد اعتراض در نمایش جمعه آخوندی
فریاد اعتراض در نمایش جمعه آخوندی

روز جمعه ۱۷ آبان ۹۸ وسط نمایش جمعه آخوندی در تهران یک نفر که از مشکلات اقتصادی و مصائب زندگی‌ ایجاد شده توسط آخوندهای چپاولگر کارد به استخوانش رسیده بود فریاد اعتراض بلند کرد. این فرد توسط مأموران لباس‌شخصی دستگیر شده و در حالکیه هم‌چنان فریاد می‌زد به‌زور از صحنه خارج شد.