728 x 90

فریادهای مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی بر فراز بامها در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

فریادهای مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی بر فراز بامها در سالگر انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن
فریادهای مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی بر فراز بامها در سالگر انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن
  • تهران - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در شهرک چیتگر در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

  • تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای بر فراز بامها - ۲۱بهمن

  • تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در سالگرد قیام ضدسلطنتی -۲۱بهمن

  • ملایر- فریادهای مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی بر فراز بامها در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

تهران - جوانان دلیر فریاد میزنند مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی - ۲۱بهمن

تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور بر فراز بامها در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

تهران - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در مناطق مختلف تهران در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

کرج - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

تهران - فریادهای مرگ برخامنه‌ای لعنت بر خمینی در مقابل آتش‌بازی حکومتی در برج میلاد -۲۱بهمن

تهران - فریادهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای همزمان با سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

تهران - فریادهای مرگ بر دیکتاتور همزمان با سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

تهران - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در شب سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در تهرانپارس در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

تهران - جوانان دلیر فریاد می‌زنند، به استعانت از حضرت زهرا مرگ بر خامنه‌ای - ۲۱بهمن

مهرشهر کرج جوانان دلیر شعار میدهند خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک ۲۱بهمن

گلشهر کرج فریادهای مرگ بر خامنه‌ای بر فراز بامهای شهر ۲۱بهمن

تهران فریادهای مرگ بر دیکتاتور در میدان آرژانتین ۲۱بهمن

تهران فریادهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی ۲۱بهمن

تهران فریادهای مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی در منطقه شریعتی ۲۱بهمن

تهران فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه شیخ بهایی ۲۱بهمن

مشهد طنین فریادهای مرگ بر دیکتاتور در مناطق مختلف شهر ۲۱بهمن

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6a6d3a4f-8eec-484f-b9a8-a257add477c9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات