728 x 90

فروش دشت مغان!

دشت مغان - عکس از آرشیو
دشت مغان - عکس از آرشیو

در جنگ گرگها بر سر چپاول و تاراج ایران، فاش شد که زمینهای دشت مغان با قیمتی نازل به یغما رفته است.

رسانه‌های رژیم این چپاول حکومتی را «پرسودترین معامله تاریخ با خرید یک شهر به قیمت متری ۶۵۰۰ و فروش اسب به قیمت نعلش» توصیف کردند.

یک رسانه حکومتی درباره جزئیات فروش زمینهای دشت مغان نوشت: «دیماه سال۹۷ یونس ژائله با پرداخت تنها ۶درصد از ارزش واقعی کشت و صنعت مغان و پرداخت مابقی پول شرکت در اقساط ۹ساله آن هم بعد از یک دوره تنفس ۲ساله، صاحب بزرگترین مجموعه کشت و صنعت جنوب غرب آسیا شد».

کشت و صنعت مغان در حالی به قیمت ۱۸۴۰میلیارد تومان به حراج گذاشته می‌شود که برخی از کارشناس قیمت این مجموعه عظیم را حداقل ۸هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b68603ee-2389-42e2-9d89-fd0bb8a42a2c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات