728 x 90

فرانسه: در وین اختلافات عمده‌یی بر سر برخی نکات کلیدی باقی مانده است

آگنس ون در مول سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه
آگنس ون در مول سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه

خبرگزاری رویتر، به‌نقل سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه درباره مذاکرات اتمی در وین گفت: «گفتگوهایی که در ۷مه در وین مجددا شروع شد منجر به پیشرفتهای اولیه‌ای در زمینه اتمی شدند. با این حال اختلافات عمده‌یی بر سر برخی نکات کلیدی باقی مانده است که باید برای رسیدن به یک توافقنامه حل و فصل شوند».

رویترز افزود: آگنس ون در مول سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه روز سه‌شنبه ۲۱اردیبهشت بدون این‌که وارد جزییات شود به خبرنگاران گفت: در مذاکرات مربوط به تبعیت رژیم ایران در مسائل اتمی پیشرفتهایی حاصل شده است اما هشدار داد در صورت موفقیت در تلاش برای احیای توافق اتمی ۲۰۱۵، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد...

او گفت اگر توافق در مورد از سر گیری تعهدات رژیم ایران قبل از انقضای قرارداد فنی دوجانبه بین رژیم ایران و آژانس حاصل نشود، آنها باید در مورد تمدید آن به توافق برسند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/321686db-419f-4921-bfa4-3c52d51e91be"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات