728 x 90

ولی فقیه ارتجاع در جمع مزدوران خارج کشوری رژیم تحت عنوان کنفرانس وحدت اسلامی!

فرافکنی‌های شیادانه خامنه‌ای برای پوشاندن تبعیض و سرکوب اهل تسنن در ایران و نسبت دادن داعش به آمریکا

خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع در جمع مزدوران خارج کشوری رژیم
خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع در جمع مزدوران خارج کشوری رژیم

ولی‌فقیه ارتجاع در جمع مزدوران خارج کشوری رژیم تحت عنوان کنفرانس وحدت اسلامی!

فرافکنیهای شیادانه خامنه‌ای برای پوشاندن تبعیض و سرکوب اهل تسنن در ایران و نسبت دادن داعش به آمریکا

مسجد مردم مسلمان در حال نماز را منفجر کردند کی منفجر می‌کند داعش، داعش کی هست؟

داعش همان مجموعه‌ای است که آمریکاییها همین گروه دموکرات آمریکا صریحاً گفتند که این را ما به‌وجود آوردیم

یکی از راههای جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشان در این مساجد شرکت کنند یا برادران تسنن را تشویق کنند که در این مراکز حضور پیدا کنند

بعضی از دولتها خطا کردند خطای بزرگی کردند و گناه کردند و عادیسازی کردند با رژیم صهیونیستی، از این راه باید برگردند این خطای بزرگ را بایستی جبران بکنند

 

خامنه‌ای - تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲آبان۱۴۰۰:

علت این‌که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید می‌کنیم، علت این است که فاصله زیاد است، فاصله زیاده. امروز مرتباً تلاش می‌شود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشود، تلاش جدی و برنامه‌ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده، آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چکار دارند. در ادبیات سیاسی آمریکا مسأله سنی بودن و شیعه بودن چند سال است که وارد شده، فلان کشور، بله اینها شیعه هستند، فلان کشور سنی هستند، با این‌که آنها با اصل اسلام مخالفند، دشمن هستند، اما مسأله شیعه و سنی را رها نمی‌کنند.

دست‌آموزهای آمریکا در هر جای دنیای اسلام بتوانند فتنه ایجاد می‌کنند، نزدیکترین نمونه‌اش همین حوادث تأسف‌بار و گریه آور افغانستان در این دو جمعه گذشته است که مسجد مردم مسلمان را در حال نماز را منفجر کردند، کی منفجر می‌کند داعش، داعش کی هست، داعش همان مجموعه‌ای است که آمریکاییها همین گروه دموکرات آمریکا صریحاً گفتند که این را ما به‌وجود آوردیم، البته حالا نمی‌گویند حالا انکار می‌کنند، اما این از آنها سر زده، این را صریحاً بیان کردند.

لازم است که هر کسی در هر نقطه‌یی در هر جایی که حضور دارد، محور بحث مهم اتحاد باشد و بحث کنیم تبیین کنیم تحریض کنیم برنامه‌ریزی کنیم تقسیم کار کنیم در این زمینه‌ها، این کار واجب و لازمی است که باید انجام بگیرد. حالا مثلا در همین مسأله افغانستان که من عرض کردم، این‌که من می‌گویم برنامه‌ریزی کنیم، یکی از راههای جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشان در این مراکز مساجد شرکت کنند، حضور پیدا کنند، خودشان حضور پیدا کنند در این مراکز، در نمازها حضور پیدا کنند یا برادران تسنن را تشویق کنند که در این مراکز حضور پیدا کنند، این یکی از راههایی بگوییم برنامه‌ریزی کنند این جور کارهایی می‌شود در دنیای اسلام انجام داد.

این کسانی که هی مسأله عادیسازیهای اخیر که متأسفانه بعضی از دولتها خطا کردند خطای بزرگی کردند و گناه کردند و عادیسازی کردند با رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی، این ضد، حرکت ضد وحدت اسلامی است و ضداتحاد اسلامی است باید برگردند، از این راه باید برگردند این خطای بزرگ را بایستی جبران بکنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9f6ea80e-a561-4e41-936d-0e7d0222560f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات