728 x 90

فرار مغزها از ایران تحت حاکمیت آخوندها به آلمان

خروج مغزها از ایران
خروج مغزها از ایران

فرار مغزها از ایران تحت حاکمیت آخوند به آلمان هر سال افزایش می‌یابد. بر پایه گزارش اداره مرکزی مهاجرت آلمان، در میان پناهجویان ایران که به آلمان پناهنده می‌شوند، هر سال بر تعداد پناهجویان ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی افزوده می‌شود. در سال ۲۰۱۸میلادی، درصد پناهجویان دانش آموخته در میان کل پناهجویان ایرانی ۴۷و نیم درصد بوده است. بر پایه این گزارش، علاوه بر ۴۷و نیم درصد دانش آموختۀ دانشگاهها، نزدیک به ۴۰درصد از پناهجویان ایرانی سال ۲۰۱۸به آلمان نیز دارای دیپلم بودند. تعداد پناهجویان صاحب مدارک دانشگاهی از ایران در سال ۲۰۱۸نسبت به سال ۲۰۱۷پنج درصد افزایش داشته است.