728 x 90

فراری دادن نیروهای سرکوبگر حکومتی و شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران از میدان حبوبی ناصریه توسط قیام کنندگان

Untitled design (۴)
Untitled design (۴)

به دنبال پورش نیروهای سرکوبگر حکومتی به قیام‌کنندگان در میدان حبوبی شهر ناصریه عراق در روز یکشنبه ۲۱دی، جوانان قیام کننده با ایستادگی و تهاجم خود، نیروهای سرکوبگر را فراری دادند. (تلویزیون رافدین عراق ۲۱دی).

.