728 x 90

فراخوان مریم رجوی به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و محکوم کردن سیاست‌های ضد کارگری رژیم

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

تظاهرات اعتراضی کارگران و زحمتکشان، یورش نیروهای سرکوبگر و دستگیری دهها تن.

امروز، چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۸، شمار زیادی از کارگران و زحمتکشان و غارت‌شدگان، در روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و با شعارهایی مانند "کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد"، "گرانی تورم بلای جان مردم"، " دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند"، " درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید"، علیه سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی دست به اعتراض زدند.
نیروی سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه به تجمع‌کنندگان یورش برده و به ضرب ‌و شتم شدید آنها پرداختند و دهها تن از تظاهر کنندگان را دستگیر کردند. جمعیت با شعارهای "بی‌شرف بی‌شرف" و "نترسید نترسید ما همه با هم هستیم"، به رویارویی با مهاجمان پرداختند.

 

تظاهرات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان و غارت‌شدگان در شمار دیگری از شهرهای دیگر مانند مشهد و مریوان با شعارهای ضدحکومتی نیز برگزار شد.
 

مریم رجوی با درود به کارگران و زحمتکشان بپا خاسته، عموم مردم به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنها فراخواند و خواستار محکومیت سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی از سوی مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و حقوق کارگران و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان گردید.
 

مریم رجوی با تأکید بر این‌که احقاق حقوق پایمال شده کارگران، در گرو مبارزه علیه تمامیت رژیم ضد کارگری است، افزود: «به‌رغم فشارهای طاقت‌فرسا و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی، کارگران و زحمتکشان ایران، هم‌چنانکه در یک‌سال گذشته در اعتراضها و قیام‌هایشان نشان دادند، از پا نمی‌نشینند و تسلیم نمی‌شوند، آنها از حمایت و هم‌صدایی زنان، جوانان، دانشجویان و همه بخش‌های معترض جامعه برخوردارند.».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اردیبهشت ۱۳۹۸(۱می ۲۰۱۹)