728 x 90

فراخوان سازمان پاکس کریستی استرالیا برای اعزام هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی به ایران

فراخوان سازمان پاکس کریستی استرالیا برای اعزام هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی به ایران
فراخوان سازمان پاکس کریستی استرالیا برای اعزام هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی به ایران
  • فراخوان سازمان پاکس کریستی - استرالیا به کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد برای اعزام هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی به ایران و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان قیام.
  • شورای امنیت باید رژیم ایران را به‌خاطر سرکوب و کشتار ۱۵۰۰تن از قیام‌کنندگان با شلیک مستقیم پاسداران مسئول جنایت علیه بشریت بشناسد.

 

پاکس کریستی استرالیا طی یک فراخوان فوری به خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد نوشت:

«در قیام سراسری اخیر مردم ایران بیش از ۱۵۰۰نفر با شلیک مستقیم پاسداران به‌قتل رسیده‌اند. در میان کشته‌شدگان افراد ۱۳-۱۴ساله هم به چشم می‌خورد. بیش از ۴۰۰۰نفر مجروح شده‌اند و بیش از ۱۲۰۰۰نفر دستگیر شده‌اند. آمار واقعی بسا بیشتر است. خطوط اینترنت توسط رژیم ایران قطع شد تا جهان از جنایات آنها مطلع نشود. تظاهرات به‌زودی در بیش از ۱۹۱شهر گسترش یافت.

 

در تاریخ ۱۴ژانویه ۲۰۲۰ در جریان تظاهرات دانشجویان و مردم ایران که در خیابان‌ها حقوق انسانی خودشان را فریاد کردند، جوانان و زنان بیشتری دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند. ما ضمن حمایت از موج قیامها و اعتراضات مردم ایران، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، زنان، مردان، جوانان، دانشجویان، کارگران و معلمان را خواهانیم و خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای آزادی دستگیر ‌شدگان و متوقف کردن مقامات و ارگانهایی هستیم که کارشان سرکوب و قتل معترضان است.

ما از سازمان ملل ‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر می‌خواهیم تا سرکوب تظاهرات مردم ایران را قویاً محکوم کنند و از سازمان ملل درخواست کنند تا به فوریت هیاتی از ملل ‌متحد برای تحقیق پیرامون وضعیت شهیدان، مجروحان و دستگیر ‌شدگان قیامها و اعتراضات اخیر به ایران فرستاده شود.

شورای امنیت ملل ‌متحد باید رژیم ایران و مقاماتش را مسئول جنایت علیه بشریت بشناسد».

 

پاکس کریستی یک جنبش بین‌المللی برای حقوق بشر، امنیت بشری، و صلح و دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل ‌متحد و در برگیرنده ۱۱۵سازمان عضو در بیش از ۵۰کشور جهان است.

پاکس کریستی بین‌المللی در سال ۱۹۸۳، جایزه صلح یونسکو را دریافت کرده است.