728 x 90

فراخوان لن خودور کوفسکی برای توقف اعدام نوید افکاری

نوید افکاری
نوید افکاری

لن خودور کوفسکی مشاور ارشد روابط عمومی وزارت‌خارجه آمریکا روز ۹شهریور در پیامی توئیتری برای جلوگیری از حکم دو بار اعدام نوید افکاری فراخوان داد و نوشت: «رژیم دیوانه ایران در حال کشتن بهترین و باهوش‌ترین شهروندان ایران است. اکنون نوید افکاری، یک کشتی‌گیر جوان به‌دلیل اعتراض کردن به رژیم در معرض اعدام است. جهان به‌خصوص جهان ورزش، باید برای متوقف کردن این حکم، اعتراض کند».