728 x 90

فراخوان جوانان عراقی به ادامه قیام تا سرنگونی فساد و حکومت فاسدین

تظاهرات در میدان تحریر بغداد - عکس از آرشیو
تظاهرات در میدان تحریر بغداد - عکس از آرشیو

جوانان و انقلابیون عراقی«قیام تشرین» با صدور بیانیه مطبوعاتی برقراری حکومتی با ویژگیها و شروطی بجز شروطی که تظاهر کنندگان اعلام کرده‌اند را به‌معنای سرازیر شدن (مردم) به خیابان‌ها با خشمی فزونتر از گذشته دانستند.

سایت الحره ۱۴اردیبهشت نوشت: آنان در این بیانیه با مخاطب قرار دادن مردم عراق اضافه کردند: «ما تا سرنگونی عرش فساد و فاسدین سکوت نخواهیم کرد و آنها یقین دارند که شما به‌زودی سرنگونشان خواهید کرد».

الحره افزود: آنها بر ضرورت حسابرسی از کسانی که موجب تراکم بیکاری و گسترش فساد و تروریسم و گرسنگی و محرومیت و کمبود خدمات و شکست آموزش و انتشار بیماریها و مشکلات اجتماعی و کثرت یتیمان و زنان بیوه و بسیاری موارد دیگر شده‌اند تأکید نمودند.

جوانان قیام تشرین در پایان بیانیه مطبوعاتی خود تأکید کردند کش‌دادن و وقت‌گذرانی توسط فراکسیونهای سهمیه‌بندی بدان معناست که آنچه در راه است برای همه نیروهای فاسد بدتر می‌باشد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eff1c782-8c79-4370-985e-b3e13ad8ba5e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات