728 x 90

فاکس نیوز خبر از تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران داد

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا

تلویزیون فاکس نیوز روز جمعه ۲۳آبان گزارش کرد تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران در راه است. مقام‌های ارشد وزارت‌خارجه به فاکت نیوز گفتند انتظار تحریم‌های مستمری را داشته باشیم چرا که دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری خود را تا به انتهای این دولت، اعمال خواهد کرد.

آنها هم‌چنین به تیم آینده بایدن نسبت به دست برداشتن از این فشار هشدار دادند و نماینده ویژه وزارت‌خارجه برای ایران الیوت آبرامز می‌گوید «کاهش فشار روی رژیم ایران نه تنها بسیار احمقانه بلکه مصیبت‌بار خواهد بود» .

مک مستر مشاور سابق امنیت ملی آمریکا نیز در این رابطه گفت: «این یک اشتباه بزرگ خواهد بود که بخواهیم زمان را به ۲۰۱۶ برگردانده و توافق اتمی با رژیم ایران را احیا کنیم. توافق اتمی با رژیم ایران یک فاجعه بود».