728 x 90

غیظ آخوند روحانی از افشای غارتگری‌ کوه‌ها، جنگلها، فروش شرق و جنوب کشور و مخالفتها با برگزاری محرم

جلسه هیات دولت آخوند روحانی
جلسه هیات دولت آخوند روحانی

آخوند روحانی امروز چهارشنبه ۸مرداد در جلسة هیأت دولت، ضمن اعتراف به سخت‌ترین شرایط نظام طی ۲سال گذشته، نسبت به افشای غارت‌گری‌های نجومی، ابراز سوزش کرد و با وحشت گفت: «امروز می‌گویند کوه‌ها را جنگل‌ها را اقیانوسها را وقف کردند، یک روز می‌گویند شرق کشور را فروختند، جنوب کشور را فروختند جزایر را فروختند. عجیب این است که چطور گوش شنوا وجود دارد! گاهی می‌بینیم برخی از دوستان هم شایعات را نقل و بیان می‌کنند».

آخوند روحانی افزود: «هر جمله‌ای یک مسئولی بیان می‌کند، یکی دیگر می‌آید یک کلمه‌اش را کم می‌کند، یک کلمه‌اش را زیاد می‌کند، بعد مردم را نگران می‌کند!».

وی همچنین نسبت به افشای دجالگری برای برگزاری عزاداری محرم در شرایط کرونا ناله سر داد و تأکید کرد: «آنهایی که می‌خواهند عزاداری تعطیل بشود، بهشان گفته می‌شود که عزاداری تعطیل نمی‌شود. آنهایی که می‌خواهند بگوید عزاداری باعث شد تا موج کرونا بیشتر شود به آنها هم ما اجازه نمی‌دهیم».

آخوند روحانی در هراس از امکان صدور قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم گفت: «به شرق می‌روند، به غرب می‌روند، صبح تا شب مثل دلال از کاخ‌سفید راه افتادند به این کشور، به آن کشور، با این تلفن، با آن تلفن، اگر روزی موفق شوند ما پاسخ قاطعی به آنها می‌دهیم!».

وی افزود: «راه دیگر دشمن ایجاد تفرقه و اختلاف در نظام بود از این توطئه هم عبور کردیم، البته بیانات خامنه‌ای رأی هر سه قوه نقش بسیار اساسی داشت! قوه‌ای هم می‌خواهد به ما گوشزد کند اشکالی ندارد، به شرط این‌که راه‌حل جلوی ما بگذارد».

آخوند روحانی در ادامه دروغ‌بافیها و تناقض‌گویی‌هایش گفت: «ما در این دو سال و چند ماه روزهای سختی را پشت سر گذرانده‌ایم، زندگی مردم در حداقل نیاز مردم و ضرورت مردم به‌خوبی اداره شد!

کالای اساسی امروز در کشور وفور وجود دارد، در تمام صنایع مهم تولیدات ما و صادرات ما از لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده است».