728 x 90

عوامل رژیم عدنان مطوری شهروند آبادانی را همراه با سگ‌هایش از متروپل بیرون کردند

عدنان مطوری شهروند آبادانی در جستجوی مصدومین متروپل آبادان
عدنان مطوری شهروند آبادانی در جستجوی مصدومین متروپل آبادان

عوامل حکومتی، حضور شهروند آبادانی عدنان مطوری در ساختمان ویران شده متروپل را که همراه با سگ‌هایش برای در آوردن قربانیان از زیر آوار اقدام کرده بود تحمل نکرده و بعد از سه روز بیخوابی و تلاش مستمر از محوطه متروپل بیرون کردند. همزمان بر اساس گزارشهای منتشر شده در اینترنت پیج اینستاگرامش وی هم بسته شده است!

عدنان مطوری با همراه همسرش به‌صورت داوطلبانه در عملیات نجات مصدومان زیر آوار شتافتند. در این سه روز با تلاش مستمر و بی‌وقفه و بی‌خوابی توانستند به همراه سگهایشان ۱۸هموطن را از زیر آوار بیرون کشیدند.

زحمات بی‌نام و نشان و بی‌دریغ عدنان واکنش هموطنان را برانگیخت. یکی از هموطنان گفت: شرف این سگها بیشتر از مسئولان و آخوند هست... .

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6e5bb495-1a8e-47b6-bf2d-926aa631cc69"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات