728 x 90

۲۳ عملیات ضداختناق در پاسخ به تهدید و سرکوب زندانیان در قزلحصار

۲۳عملیات ضداختناق در پاسخ به تهدید و سرکوب زندانیان در قزلحصار
۲۳عملیات ضداختناق در پاسخ به تهدید و سرکوب زندانیان در قزلحصار
  • ۲۳عملیات ضداختناق در پاسخ به تهدید و سرکوب زندانیان در قزلحصار در صبح چهارشنبه ۹خرداد توسط وحوش انتظامی و لباس‌شخصی
  • به آتش کشیدن و پاره کردن تصاویر جلاد اعدام و قتل‌عام در تهران، کرج، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمان، زاهدان، سبزوار، کازرون، شوشتر و کنارک چابهار با درود به زندانیان اعتصابی در سه‌شنبه‌های ”نه به اعدام“

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0a9a324e-8949-491e-8e22-ef5bf94cc92e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات