728 x 90

علی لاریجانی: یکی از این شهرها گفته بودند تیربار هم استفاده کردند

قیام مردم ایران
قیام مردم ایران

پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع روز ۱۰آذر ۹۸ در تلویزیون آخوندی در وحشت از قیام سراسری ایران گفت: مشکل آنجاست که اعتراضات تبدیل می‌شود به یک نوع رفتار خشونت‌آمیز استفاده از سلاح سرد سلاح گرم و یکی از این شهرها گفته بودند تیربار هم استفاده کردند.

افزایش قیمت بنرین در جلسه سران مطرح شد و خامنه‌ای هم حمایت کرد حالا حواشی یک چیزهایی مطرح می‌کنند بحث دیگری است.

 

تلویزیون رژیم ۱۰آذر ۹۸:

خبرنگار خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس): فکر می‌کنید و می‌فرمایید که در واقع نظر سران سه قوه بوده اجرای این طرح چرا که دولت و در رأس آن آقای روحانی رئیس‌جمهور یک صحبت عجیبی را مطرح کردند که خب تعجب مردم را به‌دنبال داشت و گفتند که من هم روز جمعه متوجه شدم و از زمان دقیق اجرای این طرح مطلع نبودم. مشخصاً می خواستم نظر جنابعالی را در مورد نحوه و اجرای شیوه اجرای چنین طرحی توی شرایط فعلی بدانم

 

علی لاریجانی: من فکر می‌کنم توضیح دادم در این زمینه که دو وجه داشت یک وجه مشورتی یک وجه تصمیم‌گیری. به نظرم می‌آید آن چیزی که رهبری معظم فرمودند در درس خارج فقه خودشان کاملاً همین بود که حق بود یعنی این مسأله در جلسه سران مطرح شد و ایشان هم حمایت فرمودند حالا حواشی یک چیزهایی مطرح می‌کنند بحث دیگری است ولی حق همین است.

 

مشکل آنجاست که این تبدیل می‌شود به یک نوع رفتار خشونت‌آمیز استفاده از سلاح سرد سلاح گرم و یکی از این شهرها گفته بودند تیربار هم استفاده کردند این اشکال است این معلوم است که دو صنف هست یکی معترضان هستند که حتماً باید حرف آنها را شنید و سنجید و راه‌حل برای آن پیدا کرد یکی این‌که یک عده از این بلوا می‌خواستند یک چیز دیگری را دنبال کنند که این همان نکته‌یی بود که آقا فرمودند صفها جدا بشود.