728 x 90

علم شدن دادگاه طبری معاون سابق صادق لاریجانی و نقاط پوشیده شدهٔ پرونده

آخوند صادق لاریجانی و طبری معاون او
آخوند صادق لاریجانی و طبری معاون او

به‌دنبال تشدید تصفیه حساب باندهای غارتگر رژیم بر سر دزدیهای حکومتی، رسانه‌های رسمی رژیم مدعی عدالت و شفافیت قضایی شده و دادگاه طبری از معاونان سابق آخوند لاریجانی در قوه قضاییه رژیم را مثال می‌زنند.

روزنامه‌های باند مغلوب دست روی نقاط پوشیده شدهٔ پرونده او گذاشته‌اند و بر نقش گماشتگان خامنه‌ای در رأس قضاییه در چپاولها اشاره کرده‌اند. از جمله روزنامه‌های ایران، اعتماد و ستاره صبح.

روزنامه حکومتی ستاره صبح نوشته است: «بخش‌هایی که اکبر طبری در امر قضاوت دخالت کرده، قاضی جابه‌جا کرده، پول‌ها و رشوه‌های آن‌چنانی گرفته و... کاملاً مشخص و اظهر من الشمس است؛ آن بخشی که سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت رئیس قوه قضاییه صورت گرفته و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی شده، اکنون و در رسیدگی مغفول مانده است. بنابراین این رسیدگی ناقص است. اگر رؤسای وقت قوه قضاییه از این تخلفات آگاه نبوده‌اند، بدا به‌حال ما؛ اگر هم می‌دانسته‌اند، باز هم بدا به‌حال ما. چگونه می‌شود که رئیس قوه قضاییه که یکی از اختیاراتش اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.