728 x 90

علت استقبال خامنه‌ای از کرونا چیست؟

در حالی‌که بیش از ۴۰هزار انسان بی‌گناه در قربانگاه کرونا به‌خاک افتادند، سخنگویان خامنه‌ای در نمایشهای ریایی جمعه ۱۹اردیبهشت از اهمیت و نعمت کرونا برای نظام گفتند:

آخوند علم‌الهدی - مشهد: «واقعاً نعمت فوق‌العاده خدا بود»!

عبدالکریم عابدینی - قزوین: «لایه‌های پنهان و باطن کرونا خالی از خیر و برکت نبود»!

حسین حیدری - سیریک: «در دل این بلا، نعمت‌هایی هم نهفته بود»!

علت چیست؟ چرا مصیبتی که بلای جان مردم است، برای نظام خیر و نعمت می‌شود؟

یک هموطن: «قصد نظام از بیرون اومدن مردم فقط این‌که مردم رو درگیر کنه با این بیماری از بین ببره به طریقی، مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر خامنه‌ای».

برای خامنه‌ای اولویت نه سلامت مردم که بقا و امنیت نظام است. امنیتی که می‌خواهد با درگیر کردن مردم در کرونا حاصل کند.

پاسدار حسین علایی، تلویزیون رژیم ۱۹اردیبهشت:

- مجری: الآن به‌نظر شما و در عمل چه چیزی در اولویت است؟

- حسین علایی: به‌نظر من هنوز بقا و امنیت اولویت ماست.

نگرانی اصلی خامنه‌ای، جوانان قیام، کانون‌های فروزانی است که تمامیت نظامش را نشانه رفته است.

آخوند خامنه‌ای: «مسأله کرونا ما را از توطئه دشمن‌ها غافل نکند».

به همین علت آخوند صدیقی دوباره تأکید کرد: «امروز هم با رهبری رهبر عزیز مان ما این تهدید را به فرصت تبدیل کردیم».

می‌خواهد کرونا را در خدمت بقا و ضدسرنگونی بکار بگیرد، اما رژیم ولایت جان بدر نخواهد برد.

ارتش گرسنگان، پیش به‌سوی شورش و قیام!