728 x 90

عقب‌نشینی مفتضحانه قاسمی از وعده دروغین آخوند رئیسی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال

رستم قاسمی
رستم قاسمی

رستم قاسمی؛ وزیر مسکن دولت آخوند رئیسی در مصاحبه‌یی که روز سوم مرداد با تلویزیون افق رژیم داشت با عقب‌نشینی مفتضحانه از وعده دروغین آخوند رئیسی درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: «سالی یک میلیون مسکن معنی‌اش این است که سالی یک میلیون مسکن تحویل بشه این کار اصلاً معنی‌اش این نیست این کار شدنی هم نیست».
این کارگزار رژیم با اعتراف به دزدیهای نجومی در نظام آخوندی در امر مسکن گفت: «امروز فرض کن ما در پردیس بیش از ده‌هزار واحد داریم که اصلاً مردم پولش را پرداخت کردند اقساطش را پرداخت کردند ولی پولش هم نیست مسکن هم نیست. و یا متأسفانه یکی از موضوعات بسیار بسیار چندش‌آور و نگران‌کننده آزادراه تهران شمال است همان‌طور که می‌دانید نزدیک سی سال پیش این پروژه شروع شده و همواره در واقع این پروژه هم‌چنان ادامه داره».

خاطرنشان می‌شود که آخوند رئیسی در مصاحبه با تلویزیون رژیم در ۱۴شهریور۱۴۰۰ پیرامون وعده پوشالی ساخت یک میلیون مسکن در سال گفته بود: «نسبت به موضوع مسکن؛ وعده‌یی که داده شده باید عملی بشه و اجرایی بشه چرا که ما بیش از یک میلیون مسکن در هر سال نیازمندیم قریب دو میلیون نیازمندیم؛ کف را گفتیم که قابل اجرا باشد؛ این را هم مطالعه شده گفتیم هم قانون هست و هم پیش‌بینی کارشناسی شده است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b3f5b84d-3f0e-4295-8bd8-18e3450942e7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات