728 x 90

عقب‌نشینی رژیم در برابر تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان ، تجمع اعتراضی رانندگان نیشکر هفت‌تپه و غارت‌شدگان خریدار تریلر در سیرجان

عقب نشینی رژیم در برابر تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان و تجمع اعتراضی رانندگان نیشکر هفت تپه
عقب نشینی رژیم در برابر تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان و تجمع اعتراضی رانندگان نیشکر هفت تپه

عقب‌نشینی رژیم در برابر تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

کارگزاران رژیم در وحشت از ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهان، صبح امروز پنجشنبه ۱۳تیر ۹۸آب زاینده رود را باز کردند.

کشاورزان غرب استان اصفهان روز چهارشنبه در اعتراض به بسته شدن آب زاینده رود مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. در این تجمع کشاورزان شهرستان لنجان نیز حضور داشتند.

 

تجمع اعتراضی رانندگان ماشینهای استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

صبح چهارشنبه ۱۲تیر بیش از ۵۰تن از رانندگان ماشینهای استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تعویق چهار ماه مزد خود دست از کار کشیده و مقابل ساختمان اداره کشاورزی این شرکت تجمع کردند.

این رانندگان که مسئول حمل‌ و نقل کارگران و مدیران شرکت بین مزارع کشاورزی هستند به‌طور مستقیم با کارفرما قرارداد دارند. طبق قرارداد، شرکت باید ماهانه مزد رانندگان به اضافه اجاره‌بهای خودروها را به آنها پرداخت کند. آنها روزانه ۸تا ۱۲ساعت در شرایط سخت در مزارع به ازای دریافت ۸۵۰۰تومان در هر ساعت کار می‌کنند.

 

تجمع غارت‌شدگان خریدار تریلر در سیرجان

غارت‌شدگان خرید تریلر در سیرجان در اعتراض به تحویل ندادن خودروهای خریداری شده‌شان توسط کارگزاران رژیم در شرکت کرمان دیزل، در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند.

سیرجان.تجمع غارت‌شدگان خریدار تریلر در مقابل فرمانداری رژیم.

سیرجان.تجمع غارت‌شدگان خریدار تریلر در مقابل فرمانداری رژیم.