728 x 90

عقب‌نشینی تحمیلی و غلط‌کردم گویی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی
آخوند جلاد ابراهیم رئیسی

پس از موج تنفر اجتماعی و بین‌المللی از گرداندن جوانان در سطح شهر، آخوند جلاد ابراهیم رئیسی که سرنخ این جنایتها را تحت‌امر خامنه‌ای در دست دارد در واکنشی ترسان تلاش کرد مأمورانش را مقصر قلمداد کند.

خبرگزاری قضاییه جلادان (میزان) ۲۲مهر نوشت: «در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأموران برخورد شود . رئیس قوه قضاییه ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی‌امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه و آن‌هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست».

یادآوری می‌شود رهبر مقاومت هفته گذشته در روز چهارشنبه ۱۶مهر در پیامی به جوانان و مردم تهران گفت:

صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن و ارعاب در ملأعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید.خامنه‌ای را لعنت کنید.

فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دهید. جواب دژخیمان و جلادان آتش است و بس. دست کم باید سنگی نثار مأموران و خودروی آنان کرد.

در شب اربعین خامنه‌ای و دژخیمانش منتهای ذلت و تحقیر و توهین را در حق ملت ما روا داشتند. هیهات منالذله . برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید . # انحلال_ سپاه_ پاسداران