728 x 90

یک عضو پارلمان اروپا خواستار تحریم رژیم ایران در عرصه ورزش شد

ترزا خیمینه، عضو پارلمان اروپا از اسپانیا
ترزا خیمینه، عضو پارلمان اروپا از اسپانیا

ترزا خیمینه، عضو پارلمان اروپا از اسپانیا خواستار تحریم رژیم در عرصه ورزش شد. وی گفت: «من بیانیه‌یی را امضا کردم که در آن از جامعه بین‌المللی خواسته‌ام اعدام نوید افکاری را محکوم کند و رژیم ایران را در عرصه بین‌المللی و ورزش تحریم کند».