728 x 90

عضو مجلس ارتجاع: وزارت ارتباطات رئیسی جلاد پشت فروش فیلترشکن است

فیلترشکن
فیلترشکن

یک عضو مجلس ارتجاع اذعان کرد که وزارت ارتباطات رئیسی جلاد پشت فروش فیلترشکن است.

محمد وحیدی در گفتگو با رسانه حکومتی رویداد۲۴ گفت وضعیت طوری است که انگار وزارت ارتباطات پشت افرادی است که فیلترشکن می‌فروشند. اگر خیلی از افرادی که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، در سال۵۰۰هزار تومان در این بخش هزینه کنند، به رقمی تریلیاردی می‌رسیم.

ما باید بدانیم این پول به جیب چه کسانی می‌رود و اگر این افراد از خود وزارت ارتباطات هستند، بدانیم که وزارتخانه از این راه در حال درآمدزایی است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9cbe03a3-8e59-4b71-a823-6ee6d7f81340"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات