728 x 90

عضو مجلس ارتجاع: ماههاست که قطار گرانی مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه را زیر می‌گیرد

صدیف بدری عضو مجلس ارتجاع
صدیف بدری عضو مجلس ارتجاع

صدیف بدری عضو مجلس ارتجاع در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷فروردین با حمله به آخوند روحانی گفت: آقای روحانی، ماههاست که قطار گرانی مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه را زیر می‌گیرد. دولت هم نه تنها در توقف یا کاستن از سرعت آن ناتوان است بلکه با بی‌تدبیری سوء‌مدیریت و اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض به‌صورت مستمر بر شتاب و سرعت قطار گرانی می‌افزاید.

وی افزود: گوشت و مرغ و میوه در حال پیوستن به‌خاطرات طبقات فرودست جامعه است و سفره‌هایی که هر روز خالی‌تر می‌شوند نمودی از کارنامه اسفناک دولت هستند که هر روز پیش روی میلیونها ایرانی گشوده می‌شود.

آقای رئیس‌جمهور در روزهایی که مردم برای تأمین بدیهی‌ترین نیازهای خود متحمل فشارهای بی‌سابقه می‌شوند، تورم هر ماه رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند و بازار به‌حال خود رها شده است، آرامش و لبخندهای ملیح شما و اعضای کابینه‌تان این ضرب‌المثل ترکی را برای ما تداعی می‌کند که «چوخون آجدان خبری الماز» یعنی یک فرد سیر هرگز حال و روز یک گرسنه را درک نمی‌کند.

آقای روحانی مگر صفهای عریض و طویل مردم برای خرید مایحتاج ضروری‌شان را نمی‌بینید. مردمی که قرار بود از درآمد سرشار بهره‌مند شوند، در شرایط کرونایی هر روز چندین و چند ساعت از وقت گرانبهای خود را در صف مرغ و روغن تلف می‌کنند. چگونه با حراج عزت نفس ملت نجیب‌مان کنار می‌آیید. کرونا و گرانی‌ها هدیه بی‌تدبیری دولت در روزهای قبل و بعد عید مردم بود و متأسفانه کماکان به این بازیها ادامه می‌دهید. به این بازیها پایان دهید به این بازیها پایان دهید به این بازیها پایان دهید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dbf2b0a5-968a-4974-bbd1-6cda9dc4ddcc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات