728 x 90

عضو مجلس ارتجاع: دولت تصورش این است که از رهگذر نوسانات قیمت ارز کسریهای خودش را جبران کند

علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع
علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع

علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایلنا یکشنبه ۲۸ اسفند گفت: دولت تصورش این است که از رهگذر نوسانات قیمت ارز کسریهای خودش را جبران کند در صورتی که مردم زندگی‌شان را از دست می‌دهند.

وی افزود: امروز تعدادی از تولیدکنندگان ورشکست شده‌اند و از حوزه تولید کنار کشیده‌اند. دامدارانی دام‌های خودشان را سر بریدند. مرغداریهایی جوجه‌های خودشان را از بین برد‌ه‌اند چرا که نهاد‌ه‌های لازم به دستشان نرسید. این‌ها فجایعی است که درگذر همه نوسانات در حال رخ دادن است و جبران‌ناپذیر است.

بیگی گفت: آنچه که تا به امروز اتفاق افتاده محصول دخالت دولت در بازار ارز است و اعلام کردند دولت به تأسی از دولتهای گذشته همان روشی که بارها آزموده و تجربه شده را استفاده کرده که جواب هم نداده، یعنی با ریختن دلار در بازار دیگ جوشان قیمت ارز را کنترل می‌کند... از دهه هفتاد تا به امروز قریب به ۲۸۰میلیارد دلار ثروت این کشور را به بهانه کنترل قیمت ارز به این بازار ریخته‌اند.؛ بارها گفتم ماشین خراب است اما ما مدام راننده عوض می‌کنیم تا ماشین راه برود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e5131bc4-b347-4047-9100-9335708a8136"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات