728 x 90

عضو مجلس ارتجاع: بروز اختلالات و کندی اینترنت عمدی و فراتر از دولت است

اینترنت
اینترنت

غلامرضا نوری قزلجه درباره کندی و اختلالات در شبکه اینترنت رژیم گفته است: بروز اختلالات و کندی اینترنت عمدی است، مسأله اینترنت فراتر از دولت است، ولی این دولت نیز برای کندی و ایجاد اختلال همکاری می‌کند و این مسأله قضیه را پیچیده کرده است

نوری قزلجه با اشاره به طراحان صیانت و فیلترینگ اینترنت در مجلس ارتجاع گفت: آنهایی که طراح این داستان بودند ساکت ننشسته‌اند و حتماً دارند کار می‌کنند و یک بخش از همان تفکرات و افراد در عمل اینترنت را دستکاری کردند.

وی افزود: مسأله این است که دسترسی‌ها را دارند سخت‌تر می‌کنند و می‌خواهند ارتباطات مردمی در این حوزه سخت‌تر شود.

به هرحال آنهایی که طرح صیانت را نوشته بودند خیلی خوششان نمی‌آید که مردم در فضای مجازی با هم هماهنگی داشته باشند، صحبت کنند و با یکدیگر درباره موضوعات اجتماعی و سیاسی صحبت کنند.

عضو مجلس ارتجاع در ادامه گفته است: در حالی که دنیا در مباحث فضای مجازی و علوم و فناوریهای اطلاعات هر روز پیشرفت می‌کند و دسترسی‌ها بیشتر، آسان‌تر و کم هزینه‌تر می‌شود، اما در کشور ما برعکس است و دسترسی‌ها سخت‌تر است و کشور گران‌تر اداره می‌شود، یعنی مسیر عکس را داریم می‌رویم.

وی با استناد به حرفهای پاسدار قالیباف درباره وجود بی‌قانونی در فضای مجازی گفت: در حال حاضر استدلالی که برای محدودیت در فضای مجازی می‌آورند مثل این است که بگوییم در اتوبانها کسی تردد نکند که احتمال کشته شدن و تصادف کردن وجود دارد. مگر کسی مانع شده که در مباحث سایبری فعالیت انجام شود و کسری قانون در این حوزه داریم (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۱۲مرداد).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/af59bd81-0779-42f5-82bc-add265cc43e6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات