728 x 90

عضو اتاق بازرگانی رژیم بازار فرش هم از دستمان رفت

بازار فرش
بازار فرش

حاجی آقامیری از اعضای اتاق بازرگانی رژیم ارقام صادرات فرش ایرانی را «خجالت‌آور» و در حد «فاجعه» دانست و اعتراف کرد: رقم صادرات فرش از بیش از یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار به ۵۰میلیون دلار رسیده است. وی افزود: این رقم برای «کشوری که به‌عنوان پایتخت فرش جهان شناخته می‌شود»، «نزدیک به صفر» است. اکنون، در غیاب ایران، «رقبا بازار فرش را تصاحب کردند» (خبرگزاری حکومتی انتخاب‌ ۳ اردیبهشت).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c4ee28f3-81bb-408e-8faf-de74db31e5b8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات