728 x 90

عباس عبدی: همه از سونامی سیاسی بپرهیزیم

عباس عبدی
عباس عبدی

عباس عبدی مهره باند مغلوب نظام طی مطلبی با عنوان «سونامی خاموش سیاست» در روزنامه حکومتی اعتماد ۸اردیبهشت در وحشت از وضعیت انفجاری جامعه و با هشدار به باندهای رژیم نوشت:

«مردم بدون آگاهی از میزان شدت و خطر سونامی، از یک بلندی شاهد نابودی شهرشان بودند. وقتی امواج نزدیک شد، یک‌باره متوجه اندازه خطر واقعی آن شده و فرار کردند، ولی دیر بود. ابعاد امواج ‎انتخابات به‌زودی بر همه روشن می‌شود. همه از سونامی سیاسی بپرهیزیم. اگر این حوضچه آرامش در سیاست وجود نداشته باشد، با متراکم شدن آب پشت سد و پر شدن مخزن آن و رسیدن به شب انتخابات این آب سرریز می‌شود و زیر سد را تخریب می‌کند و ممکن است موجب تخریب کل سد شود. هر چه میزان ورودی آب (تنشهای سیاسی) به پشت سد سیاست (جامعه) بیشتر باشد و سد به مرحله سرریز (روز انتخابات) می‌رسد و هر چه توان و اندازه حوضچه آرامش (واقعی بودن انتخابات) کمتر باشد، میزان سرریز بیشتر و قدرت تخریبی آن افزون‌تر خواهد شد. باید گفت که کارکرد انتخابات در ایران در اغلب موارد نه حل مناقشات و تنشها، بلکه تشدید آنها است».