728 x 90

عباس عبدی مهره باند مغلوب نظام: تقلیل وقایع آبان به افزایش قیمت بنزین خطرناک است

عباس عبدی مهره باند مغلوب نظام
عباس عبدی مهره باند مغلوب نظام

عباس عبدی مهره باند مغلوب نظام در تحلیلی راجع به قیامهای دیماه ۹۶و آبان ۹۸ نوشت : «به عنوان کسی که در تمام این مدت ناظر و شاهد این اتفاقات بودم، با اطمینان می‌گویم که نوع رویداد سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به کلی متفاوت از گذشته بود و بسیاری را نسبت به سرنوشت جامعه و اینکه به کجا می‌رویم، نگران کرد.....

انتظار می‌رفت که حوادث دی ماه سال ۱۳۹۶، آغازی باشد برای شناخت مرکز تولید عفونت و درمان آن، ولی آن تب به علل گوناگونی خفیف تلقی شد...دو سال گذشت و این بار تب با شدت بیشتری خود را نشان داد. ...

در غیاب این درس‌آموزی، زمان زیادی نگذشت که شاهد اعتراضات آبان‌ماه بودیم. شورشی که به ظاهر تحت عنوان اعتراض به افزایش قیمت بنزین رخ داد....

باید گفت که یک خطای دیگر دیده شد که ماجرا را بدتر می‌کند. اینکه گمان کنیم اعتراضات فقط ناشی از افزایش قیمت بنزین است....

تقلیل این رویداد به افزایش قیمت بنزین خطرناک است و نشان می‌دهد که باید منتظر تکرار این حوادث باشیم، چون با این حد از رشد نقدینگی و کمبود تولید همچنان با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود». (روزنامه اعتماد۲۶آبان)