728 x 90

عارف عضو مجلس ارتجاع به تنفر عمومی و ریزش در نظام اعتراف کرد

عارف عضو مجلس ارتجاع
عارف عضو مجلس ارتجاع

محمدرضا عارف عضو مجلس ارتجاع در یک دعوای باندی که خبرگزاری حکومتی ایسنا روز دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹ اعلام کرد به سیاست‌های شکست‌خورده رژیم اعتراف کرد و نوشت: انتخابات مجلس یازدهم می‌توانست به تقویت جمهوریت نظام بیانجامد اما متأسفانه با برخوردهای حذفی صورت گرفته باید نسبت به این انتخابات آسیب‌شناسی دقیق صورت بگیرد.

وی سپس به تنفر عمومی و ریزش در درون رژیم اشاره کرد و گفت: نگرانی امروز من نسل جوانی است که به‌خاطر پاره‌ای از کاستی‌ها و نقض‌ها و رویکردهای غلطی که ما دست‌اندرکاران امور داشتیم نوعی تردید و بعضاً رویگردانی از انقلاب پیدا کرده‌اند و این خطر بزرگی است که باید نسبت به آن هوشیار باشیم.ایسنا ۱۱فروردین۹۹