728 x 90

ظریف: اروپایی‌ها با آمریکا همصدا شدند

محمد جواد ظریف
محمد جواد ظریف

جواد ظریف وزیر خارجه رژیم طی سخنانی در فرانکفورت آلمان با نگرانی گفت: اروپایی‌ها اگر با آمریکا همصدا شدند نتیجه موضع ضعف ما نیست

اروپایی‌ها اگر این روزها قدری مواضعشان به آمریکا نزدیک شده و هم‌صدای آمریکا شده‌اند، دلیلش این نیست که ما را در موضع ضعف دیده‌اند بلکه به‌علت این است که نتوانسته‌اند در برابر آمریکا بایستند و برای حفظ باقی مانده آبروی خودشان با آمریکا هم صدا شده‌اند. اروپا ۵ماه هست که تلاش می‌کند معادل فروش نفت ایران به ایران اعتبار بدهد تا ایران در برجام بماند ولی نتوانسته حتی این کار کوچک را نیز انجام دهند چرا که از طرف ارباب خود حتی اجازه ندارد برای امنیت خودش از پول خودش خرج نماید.