728 x 90

طعنه و حملهٔ تلویزیون رژیم به ‌روحانی و وزارت آموزش و پرورش رژیم

بازگشایی مدارس در تهران
بازگشایی مدارس در تهران

با بالا‌گرفتن جنگ گرگها، بر سر بازگشایی زودرس مدارس، روز ۱۷شهریور مجری تلویزیون حکومتی در شبکه ۵، دولت آخوند روحانی را مورد طعنه و تمسخر قرار داد و گفت:

«متأسفانه یکی از بدترین انواع تصمیم‌گیری تو بازگشایی مدارس شکل گرفت بسیاری از اولیاء و دانش‌آموزان را سردرگم کرد. تناقض های عجیب‌ و غریبی داشت مثلا مدارس قرار شد باز شوند نیمه نصفه قرار هم نشد، باز معلوم نشد چیه، بعد گفتند دانشگاه نمی‌خواهد باز بشوند، بعد گفتند که آنهایی که سال اول دانشگاه هستند دو هفته بیایند، بعد گفتند نیامدند هم نیامدند! یک بی‌نظمی و یک نا مرتبی عجیبی تو این مدل تصمیم‌گیری وجود داشت که متأسفانه نمی‌دانم ناشی از چیه؟».