728 x 90

طعنهٔ احمدی‌نژاد به خامنه‌ای: شیطان خودش را برتر از انسان‌ها می‌دانست

پاسدار احمدی‌نژاد
پاسدار احمدی‌نژاد

پاسدار احمدی‌نژاد روز ۱۰فروردین در میدان۷۲ نارمک در جمع نفرات خودش با طعنه به خامنه‌ای گفت: شیطان خودش را برتر از انسان‌ها می‌دانست و تلاش می‌کرد جلوی شکوفایی انسان را بگیرد. بخش مهمی از این بازداشتن از طریق حاکمان اتفاق افتاده، در ایران هم داشته‌ایم کسانی که گفتند نباید مردم را آزاد بگذاریم، مگر خود شما چه کسی هستی؟ جزء مردم هستی یا کس دیگری هستی؟

احمدی‌نژاد افزود: هر کس در هر رده‌ای و زیر هر تابلویی، در طول تاریخ به‌دنبال محدود کردن انسان‌ها بوده، یا خودش شیطان است یا نماینده شیطان.

احمدی‌نژاد گفت: برخی به‌نام دفاع از دین بلایی سر دین آورده‌اند که کمونیستها در آن ۷۰سال نتوانستند بیاورند، اینها چیزی از دین باقی نگذاشته‌اند، آنهایی که (الان) در موضع حکومت هستند! چه کردند که خودشان می‌گویند الآن ۹۰درصد جوانان دیگر اعتمادی به ما ندارند؟ شما چطور می‌گویید نماینده و جانشین مردم هستیم، اما مردم را تهدید می‌دانید؟

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ad69052e-a89b-4984-983e-122c8d822567"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات